minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Ellestadit

Název Ellestadit 
Název anglický Ellestadite 
Klasifikace dle Strunz 8 VIII/B.37-00 
Tvrdost 5.000 - 5.000 
Hustota 3.070 - 3.070 
Barva narůžovělá 
Barva vrypu  
Lesk skelný 
Lom  
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D