minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Elpasolit

Název Elpasolit 
Název anglický Elpasolite 
Klasifikace dle Strunz 8 III/B.03-40 
Tvrdost 2.500 - 2.500 
Hustota 3.000 - 3.000 
Barva bezbarvá 
Barva vrypu bílá 
Lesk skelný, mastný 
Lom nerovný 
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D
„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde