minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Erytrosiderit

Název Erytrosiderit 
Název anglický Erythrosiderite 
Klasifikace dle Strunz 8 III/C.07-30 
Tvrdost 0.000 - 0.000 
Hustota 2.320 - 2.320 
Barva červená, červenohnědá 
Barva vrypu  
Lesk silný skelný 
Lom  
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D
„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde