minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Eulytin

Název Eulytin 
Název anglický Eulytite 
Klasifikace dle Strunz 8 VIII/A.12-10 
Tvrdost 4.500 - 4.500 
Hustota 6.600 - 6.600 
Barva hnědá, žlutá, šedá, bezbarvá, černá 
Barva vrypu  
Lesk silně mastný, diamantový 
Lom lasturnatý 
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D