minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Irtyšit

Název Irtyšit 
Název anglický  
Klasifikace dle Strunz 8  
Tvrdost 0.000 - 0.000 
Hustota 7.030 - 7.030 
Barva bezbarvá 
Barva vrypu  
Lesk diamantový 
Lom nerovný 
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D