minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Kalciouranoit

Název Kalciouranoit 
Název anglický Calciouranoite 
Klasifikace dle Strunz 8 IV/H.06-10 
Tvrdost 4.000 - 4.000 
Hustota 4.620 - 4.620 
Barva hnědá až hnědooranžová 
Barva vrypu  
Lesk masntý či matný 
Lom  
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D