minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Alsacharovit-(Zn)

Název Alsacharovit-(Zn) 
Název anglický Alsakharovite-Zn 
Klasifikace dle Strunz 8 VIII/EX.00-00 
Tvrdost 0.000 - 0.000 
Hustota 0.000 - 0.000 
Barva  
Barva vrypu  
Lesk  
Lom  
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D
„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich