minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Amonioleucit

Název Amonioleucit 
Název anglický  
Klasifikace dle Strunz 8  
Tvrdost 0.000 - 0.000 
Hustota 2.290 - 2.290 
Barva bílá 
Barva vrypu  
Lesk mastný až skelný 
Lom  
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D
„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich