minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Antarkticit

Název Antarkticit 
Název anglický Antarcticite 
Klasifikace dle Strunz 8 III/A.12-80 
Tvrdost 2.500 - 2.500 
Hustota 1.700 - 1.700 
Barva bezbarvá 
Barva vrypu  
Lesk  
Lom  
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D
„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde