minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Antraxolit

Název Antraxolit 
Název anglický  
Klasifikace dle Strunz 8  
Tvrdost 3.000 - 4.000 
Hustota 2.000 - 2.000 
Barva černá 
Barva vrypu  
Lesk smolný 
Lom lasturnatý 
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D