minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Pyrostilpnit

Název Pyrostilpnit 
Název anglický Pyrostilpnite 
Klasifikace dle Strunz 8 II/E.07-40 
Tvrdost 2.000 - 2.000 
Hustota 5.940 - 5.940 
Barva hyacintově červená, oranžově červená, ohniv 
Barva vrypu  
Lesk diamantový 
Lom  
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D