minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Seidit-(Ce)

Název Seidit-(Ce) 
Název anglický Seidite 
Klasifikace dle Strunz 8 VIII/JX.00-00 
Tvrdost 0.000 - 0.000 
Hustota 0.000 - 0.000 
Barva  
Barva vrypu  
Lesk  
Lom  
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D