minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Spiroffit

Název Spiroffit 
Název anglický Spiroffite 
Klasifikace dle Strunz 8 IV/K.13-10 
Tvrdost 3.500 - 3.500 
Hustota 5.010 - 5.010 
Barva červená až purpurová 
Barva vrypu  
Lesk diamantový 
Lom  
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D