minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Vuagnatit

Název Vuagnatit 
Název anglický Vuagnatite 
Klasifikace dle Strunz 8 VIII/B.23-10 
Tvrdost 6.000 - 6.000 
Hustota 3.200 - 3.200 
Barva bezbarvá 
Barva vrypu  
Lesk  
Lom lasturnatý 
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D