minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Banalsit

Název Banalsit 
Název anglický Banalsite 
Klasifikace dle Strunz 8 VIII/J.07-100 
Tvrdost 6.000 - 6.000 
Hustota 3.070 - 3.070 
Barva bezbarvá, bílá 
Barva vrypu  
Lesk  
Lom  
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D
„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain