minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Yttrotantalit-(Y)

Název Yttrotantalit-(Y) 
Název anglický Yttrotantalite 
Klasifikace dle Strunz 8 IV/D.19-90 
Tvrdost 5.000 - 5.500 
Hustota 5.700 - 5.700 
Barva černá, černohnědá 
Barva vrypu  
Lesk polokovový až mastný 
Lom  
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D