minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Barnesit

Název Barnesit 
Název anglický Barnesite 
Klasifikace dle Strunz 8 IV/G.12-10 
Tvrdost 0.000 - 0.000 
Hustota 3.150 - 3.150 
Barva tmavě červená 
Barva vrypu  
Lesk diamantový 
Lom  
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D
„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain