minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Beidellit

Název Beidellit 
Název anglický Beidellite 
Klasifikace dle Strunz 8 VIII/H.19-30 
Tvrdost 1.000 - 2.000 
Hustota 2.000 - 3.000 
Barva bělavá, červenavá, hnědošedá 
Barva vrypu  
Lesk voskový až skelný 
Lom  
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D