minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Berthierin

Název Berthierin 
Název anglický Berthierine 
Klasifikace dle Strunz 8 VIII/H.27-70 
Tvrdost 3.000 - 3.000 
Hustota 3.300 - 3.300 
Barva tmavošedá 
Barva vrypu  
Lesk  
Lom  
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D
„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain