minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Britholit-(Ce)

Název Britholit-(Ce) 
Název anglický  
Klasifikace dle Strunz 8  
Tvrdost 5.000 - 5.000 
Hustota 3.860 - 4.690 
Barva hnědá, zelenohnědá, černá 
Barva vrypu  
Lesk mastný 
Lom  
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D
„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich