minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Britholit-(Y)

Název Britholit-(Y) 
Název anglický  
Klasifikace dle Strunz 8  
Tvrdost 5.500 - 5.500 
Hustota 4.250 - 4.250 
Barva hnědá 
Barva vrypu  
Lesk mastný až skelný 
Lom  
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D