minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Camgasit

Název Camgasit 
Název anglický Camgasite 
Klasifikace dle Strunz 8 VII/D.36-20 
Tvrdost 2.000 - 2.000 
Hustota 2.400 - 2.400 
Barva bezbarvá 
Barva vrypu bílá 
Lesk skelný 
Lom lasturnatý 
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D