minerály, drahé kameny, databáze minerálů, učebnice, gem

Navigace

Databáze minerálů detail: Cebait-(Ce)

Název Cebait-(Ce) 
Název anglický Cebaite 
Klasifikace dle Strunz 8 V/C.07-150 
Tvrdost 0.000 - 0.000 
Hustota 0.000 - 0.000 
Barva  
Barva vrypu  
Lesk  
Lom  
Krystalická soustava
Štěpnost
Popsal
POPIS
Naleziště
Reklama Ranky:
D